GAZ PŁYNNY

OFERTA

Gaz płynny stanowi alternatywę dla energii elektrycznej i oleju opałowego.

W skali globalnej głównym konsumentem LPG są wciąż gospodarstwa domowe, wykorzystujące gaz przede wszystkim do gotowania (kuchenki gazowe) i ogrzewania (instalacje zbiornikowe na gaz płynny, przenośne ogrzewacze na butle gazowe). W celu ogrzewania gospodarstw domowych za pomocą LPG można stosować zróżnicowane rozwiązania technologiczne takie jak piece i kotły gazowe (standardowe lub kondensacyjne), gazowe pompy ciepła i podgrzewacze gazowe. LPG może być również używany jako źródło energii dla skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, które powstają w procesie mikrokogeneracji. Technologia ta pozwala na wykorzystanie LPG nie tylko jako paliwa do ogrzewania i gotowania, ale umożliwia również jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej. LPG można również łączyć z innymi odnawialnymi źródłami energii (takimi jak np. panele solarne), co zapewnia większą niezawodność pracy przy jednoczesnym ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Porównanie różnych nośników energii w odniesieniu do gazu płynnego

węgiel kamienny
najtańszy z dotychczas dostępnych nośników energii, użytkowanie uciążliwe i niewygodne konieczność zapewnienia miejsca składowania powstawanie pyłu, konieczność wywozu popiołu powstałego w wyniku spalania
gaz ziemny
nie zawsze osiągalny, zwłaszcza poza centrum miasta, w miejscowościach bez dostępu do sieci gazowej lub np. rejonach górzystych, czy pojezierzach zależność od sieci gazociągowej
energia elektryczna
koszt ogrzewania bardzo wysoki (wysoki abonament, skomplikowana taryfikacja dzienna/nocna) zależność od linii energetycznej (warunki pogodowe, ryzyko odcięcia prądu) ograniczenia uzyskania dużej mocy powstają straty ciepła przy stosowaniu bojlerów elektrycznych
olej opałowy
spalanie hałaśliwe, wyczuwalny nieprzyjemny zapach podczas spalania konieczność budowy wysokiego komina każdorazowa regulacja palników do danej jakości oleju konieczność czyszczenia palników, wymienników ciepła, filtrów kominowych oraz pompy oleju w przypadku złej jakości oleju konieczność stosowania dodatków do oleju wysoka inwestycja w zakup zbiornika, piec i kotłownie brak kompatybilności instalacji przy przyłączeniu domu do sieci gazu ziemnego.

Atuty instalacji zbiornikowych na gaz płynny w stosunku do innych źródeł energii

Bezpieczeństwo

wykonana zgodnie z nowoczesnymi standardami i technikami instalacja gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania usytuowanie zbiornika pod ziemią zabezpiecza go przed dziećmi

Ekonomia

oszczędność miejsca w ogrodzie, które można wykorzystać np. w celach rekreacyjnych łatwość lokalizacji zbiornika podziemnego wynikająca z zastosowania bardziej korzystnych, a wymaganych prawem budowlanym odległości jego posadowienia w stosunku do zbiornika naziemnego

Ekologia

gaz płynny nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Niewielka zawartość węgla w strukturze gazu płynnego powoduje, ze emisja dwutlenku węgla w czasie spalania jest niższa niż w przypadku paliw stałych, nie występuje również wydzielanie pyłów ilość produktów spalania jest mniejsza niż w przypadku oleju opałowego w czasie spalania gaz płynny ulega rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę, a ilość tlenków azotu powstająca w trakcie spalania mieszaniny gazu z powietrzem redukuje się poprzez nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów

Łatwość użytkowania

gaz płynny ma wyższą wartość opałową w grupie paliw węglowodorowych wyróżnia się czystym spalaniem oraz silnym i łatwym do regulacji płomieniem (przewaga nad gazem ziemnym) szerokie zastosowanie: ogrzewanie domu, wody, podłączenie do kuchenki (oleju opałowego nie można zastosować do gotowania) łatwa dostępność i szeroka dystrybucja (gaz ziemny dociera tylko do połowy gospodarstw domowych) pozwala uniknąć załadunku i rozładunku, jak ma to miejsce w przypadku węgla, czy drewna opałowego, a także wywożenia popiołu pochodzącego z tych źródeł kotłownie gazowe są zautomatyzowane, bezpieczne i ekonomiczne i zapewniają możliwość stałego dostarczania energii do obiektu

Estetyka

zastosowanie zbiornika podziemnego pozwoli uniknąć mało atrakcyjnego wyglądu ogrodu, który jest zapewniony w przypadku wyboru instalacji naziemnej.

INFORMACJE

Szacowane roczne zużycie gazu

PRĘŻNOŚĆ PAR GAZU BUTANU I PROPANU W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

MECHANIZM ODPAROWANIA GAZU ZE ZBIORNIKA

Ilość gazu jaka odparowuje ze zbiornika zależy od:
- powierzchni zwilżonej zbiornika (od stanu napełnienia gazem)
- temperatury otoczenia