GAZ PŁYNNY - instalacje gazowe

Przejdź do treści

Menu główne:

Gaz płynny stanowi alternatywę dla energii elektrycznej i oleju opałowego.
W skali globalnej głównym konsumentem LPG są wciąż gospodarstwa domowe, wykorzystujące gaz przede wszystkim do gotowania (kuchenki gazowe) i ogrzewania (instalacje zbiornikowe na gaz płynny, przenośne ogrzewacze na butle gazowe). W celu ogrzewania gospodarstw domowych za pomocą LPG można stosować zróżnicowane rozwiązania technologiczne takie jak piece i kotły gazowe (standardowe lub kondensacyjne), gazowe pompy ciepła i podgrzewacze gazowe. LPG może być również używany jako źródło energii dla skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, które powstają w procesie mikrokogeneracji. Technologia ta pozwala na wykorzystanie LPG nie tylko jako paliwa do ogrzewania i gotowania, ale umożliwia również jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej. LPG można również łączyć z innymi odnawialnymi źródłami energii (takimi jak np. panele solarne), co zapewnia większą niezawodność pracy przy jednoczesnym ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.


Porównanie  różnych nośników energii w odniesieniu do gazu płynnego

1.  węgiel kamienny - najtańszy z dotychczas dostępnych nośników energii, użytkowanie uciążliwe i niewygodne konieczność zapewnienia miejsca składowania powstawanie pyłu, konieczność wywozu popiołu powstałego w wyniku spalania

2.  gaz ziemny - nie zawsze osiągalny, zwłaszcza poza centrum miasta, w miejscowościach bez dostępu do sieci gazowej  lub np.  rejonach górzystych, czy pojezierzach zależność od sieci gazociągowej

3.   energia elektryczna - koszt ogrzewania bardzo wysoki (wysoki abonament, skomplikowana taryfikacja dzienna/nocna) zależność od linii energetycznej (warunki pogodowe, ryzyko odcięcia prądu) ograniczenia uzyskania  dużej mocy powstają straty ciepła przy stosowaniu bojlerów elektrycznych

4.  olej opałowy - spalanie hałaśliwe, wyczuwalny nieprzyjemny zapach podczas spalania konieczność budowy wysokiego komina każdorazowa regulacja palników do danej jakości oleju konieczność czyszczenia palników, wymienników ciepła, filtrów kominowych oraz pompy oleju w przypadku złej jakości oleju konieczność stosowania dodatków do oleju wysoka inwestycja w zakup zbiornika, piec i kotłownie brak kompatybilności instalacji przy przyłączeniu domu do sieci gazu ziemnego.


Atuty instalacji zbiornikowych na gaz płynny w stosunku do innych źródeł energii

1.  BEZPIECZEŃSTWO - wykonana zgodnie z nowoczesnymi standardami i technikami instalacja gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania usytuowanie zbiornika pod ziemią zabezpiecza go przed dziećmi;

2.  EKONOMIA - oszczędność miejsca w ogrodzie, które można wykorzystać np. w celach rekreacyjnych łatwość lokalizacji zbiornika podziemnego wynikająca z zastosowania bardziej korzystnych, a wymaganych prawem budowlanym odległości jego posadowienia w  stosunku do zbiornika naziemnego;

3. EKOLOGIA - gaz płynny nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Niewielka zawartość węgla w strukturze gazu płynnego powoduje, ze emisja dwutlenku węgla w czasie spalania jest niższa niż w przypadku  paliw stałych, nie  występuje również wydzielanie pyłów ilość produktów spalania jest mniejsza niż w przypadku oleju opałowego w czasie spalania gaz płynny ulega rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę, a ilość tlenków azotu powstająca w trakcie spalania mieszaniny gazu z powietrzem redukuje się poprzez  nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów;

4. ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA - gaz płynny ma wyższą wartość opałową w grupie paliw węglowodorowych wyróżnia się czystym spalaniem oraz silnym i łatwym do regulacji płomieniem (przewaga nad gazem ziemnym) szerokie zastosowanie: ogrzewanie domu, wody, podłączenie do kuchenki (oleju opałowego nie można zastosować do gotowania) łatwa dostępność i szeroka dystrybucja (gaz ziemny dociera tylko do połowy gospodarstw domowych) pozwala uniknąć załadunku i rozładunku, jak ma to miejsce w przypadku węgla, czy drewna opałowego, a także wywożenia popiołu pochodzącego z tych źródeł kotłownie gazowe są zautomatyzowane, bezpieczne i ekonomiczne i zapewniają możliwość stałego dostarczania energii do obiektu;

5. ESTETYKA - zastosowanie zbiornika podziemnego pozwoli uniknąć mało atrakcyjnego wyglądu ogrodu, który jest zapewniony w przypadku wyboru instalacji naziemnej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego